T́m kiếm
     
 
 
 
 
Tin tức
 

Kuris chào bán máy cắt đa lớp Texcutt 3025/3055/3070 với bàn phối hàng tự động...etc

 
Home Contact Us Site map
Tuyên bố từ chối bảo đảm
MTS Meyer Textilmaschinen GmbH Hohenstädter
Str. 61 D - 91230 Happurg
Tel: 0049 (0) 9151 823801 Fax: 0049 (0) 9151 823802
Mobil: 0049 (0) 178 32 40 855 Mobil: 0049 (0) 171 58 11 68 4
Mailto: iinfo@meyer-textilmaschinen.de
Internet: http://www.meyer-textilmaschinen.de

UST. ID: DE812 172 351
Geschäftsführer: K & C. Meyer
Registriert in: Nürnberg
Register-Nr.: HRB 14951
Rechtsform: GmbH
Steuernummer: 241-13230858

________________________________________

Tuyên bố từ chối bảo đăm.

Thông tin được cung cấp trên website này đă được cẩn thận khảo sát. Tuy vậy  công ty Meyer GmbH dệt không có bảo đảm rằng thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật theo ngày tháng. Điều này cũng áp dụng cho những đường dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp khác. Công ty Meyer Textilmaschinen không chịu trách nhiệm về những liên kết hư hơng. Công ty Meyer-Textilmaschinen cũng không bồi thường những thiệt hại hoặc lợi nhuận do sử dụng thông tin trên website này, mọi thay đổi về thông tin trên website này có thể không cần thông báo trước. Mọi liên kết đến website này đều phải được chứng thư bởi Công ty Meyer-Textilmaschinen.

 

Copyright © 2006. All right reserved

Meyer Textilmaschinen GmbH