Trang chủ

 
     
 
Đăng nhập
 

 
 
Home Contact Us Site map
Vùng thành viên

  Phần tải về chỉ dành riêng cho khách hàng thành viên

Xin đăng nhập với tên và mật khẩu được cung cấp trước khi tiếp tục truy cập phần này. Bạn có thể đăng nhập bằng bảng đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể tải về những cái chúng tôi hổ trợ cho khách hàng bao gồm thông tin, hổ trợ giá....

Quên mật khẩu ?
Quên mật khẩu ?

Xin vui ḷng liên lạc bộ phận phục vụ khách hàng bằng thư tín điện tử hoặc điện thoại

Tổng công ty (DE)
Steinbühlweg 16 D
91230 Happurg Kainsbach - Germany
Telefon : 0049 (0) 9151 / 82 38 01
Fax : 0049 (0) 9151 / 82 38 02
Meyer Kurt Handy : 0171 / 732 99 77
Meyer Christian Handy : 0171 / 58 11 68 4 C.Meyer@meyer-textilmaschinen.de
K.Meyer@meyer-textilmaschine.de
 
Chi nhánh Việt nam (VN)
3/10 , Tổ 25, Phường Trăng Dài, TP Biên ḥa, Tỉnh Đồng nai, Việt nam
Giám đốcr: Nguyễn Hùng Chất
Phone : 0084 (61)  388-1722 
Fax: 0084 (61) 388-9883 
Mobile: 0084 (0) 918621654

Nhân viên kỷ thuật
Nguyễn Đức Thiện
Mobile: 0084 (0) 918240972
Tu@cad-cutting-fashion.com 

 

 

 

 

 

 

 

 Yêu cầu đặc biệt?

Xin vui ḷng ghi rơ yêu cầu và gửi đến bộ phận kỷ thuật

Yêu cầu giúp đở ?

Đừng do dự, hăy liên lạc với chúng tôi bằng email, điện thoại, hoặc fax để nhật được sự hổ trợ của chúng tôi


Copyright © 2006. All right reserved

Meyer Textilmaschinen GmbH